Finansiering

Funktionshyra

Funktionshyra är en finansieringsform vi erbjuder speciellt lämpad för utrustning som är relaterad till hög eller relativt hög pro­duktion av enheter och där det finns behov för kontinuerlig service eller tjänst. Liknande ex. där detta tidigare är numera standard är Kopiering-/Print, Kaffemaskiner, Röntgenutrustning osv.

Service och/eller tjänsteavtal inkluderas och blir en bilaga till Funktionshyresavtalet. Detta innebär att många tjänster och produkter hamnar på en enda faktura istället för flera. Denna funktionshyra minimerar administration och minskar kostnader för fakturahantering för alla. Kunden betalar nytt­jandet per förbrukad tjänst som i detta fall inkluderas i månadshyran. Modellen gör det mycket enkelt att budgetera och fördela samt jämföra kostnader. Detta är en allt mer efterfrågad finanslösning inom allt fler branscher, speciellt nu under rådande tider där likviditeten har en avgörande betydelse.

Det blir inte enklare!

Under avtalstiden 

  • Kan ni som kund uppgradera mjukvara & hårdvara
  • Erhålls support, service och tjänster i enlighet med våra villkor

Efter avtalstiden kan ni

  • Återlämna utrustningen
  • Köpa utrustningen till marknadsvärde
  • Förlänga avtalet

Fördelar

  • Minimerar administration och fakturahantering
  • Bra för cashflow/likviditet
  • Kan alltid uppgradera till modernare/mer passande utrustning
  • Mycket enkelt att budgetera och planera likviditet
  • Mycket enkelt att fördela kostnader internt/externt