Bygma Borlänge

Fredag 7 april 2017

Här kommer så det färdiga resultatet av våra montörers arbete i Borlänge. Skyltar samt banderoller interiört och exteriört är monterade.