Fasadskylt

Torsdag 29 november 2018

Stål och Brandteknik valde att byta ut en av sina fasadskyltar från obelysta bokstäver till nya LED-tekniken med belysta bokstäver. Den gamla fasadskylten var belyst med externa spotlights av äldre modell på arm. Det blir stor skillnad dagtid men framför allt under kvällstid när skylten lyser.