Resultatet!

Måndag 15 april 2019

Här kommer så det slutgiltiga resultatet av montaget av de triangelformade skyltarna på Scania som monterades för någon vecka sedan. Tack vare skyltarna så har portarnas placering blivit mycket mer tydliga.