Långt läsavstånd

2022-02-25

När vi skissar på skyltar så är en viktig faktor läsavståndet, som i detta fall när JB Bilbärgning vill ha en skylt på fastighetens gavel som syns mot både E4:an och Jakobsdalsvägen. Skylten som är en LED-bestyckad ljuslåda är 4710mm bred och 3300mm hög och syns från ca 800m håll. För att se skylten tydligare från E4:an så har vi vinklat ut skylten från fasaden.