Scania

2022-09-23

Här har vi ett axplock på vad vi har hjälpt Scania med efter semestern i form av dekor på olika fordon/containerskåp. Lastbilen på bilden är 100% eldriven och kommer bli framtidens fordon.