LED-skyltar

Dioder (LED) har verkligen kommit för att stanna inom ljusreklamen. Det finns fem olika standardprofiler samt många fler, och utvecklinen går hela tiden framåt. Bokstäverna tillverkas för hand av duktiga hantverkare. Diodskyltarna kan tillverkas med tunt djup, låg bokstavshöjd samt smal stapelbredd. Dioder är ett mycket bra miljöval då det varken innehåller kvicksilver eller andra farliga kemikalier, har låga driftkostnader och lång hållbarhet.